Jeugdbende Heemskerk / Beverwijk

Maart 2019

Al sinds een half jaar zijn Heemskerk en Beverwijk in de ban van de jeugdbende die de omgeving
onveilig maakt. Een grote groep individuen die zich als groep hebben verenigd tegen onze maatschappij. Dit
heeft veel vragen opgeroepen, niet alleen onder de inwoners, maar ook bij de gemeente. Hoe kon een
groep als deze ontstaan?

Veel theorieën bestaan over het ontstaan van een jeugdbende. De criminele subcultuur theorie is
slechts één van deze theorieën. Volgens de subculturele benadering heeft de groep een cultuur die hen
plaatst tegenover de buitenwereld. Opvattingen in de groep zijn eensluidend en gebaseerd op een
beperkt, zwart-wit beeld van de werkelijkheid. Zij bevinden zich in een isolement, dat mede in stand
blijft omdat ze de politie als vijand zien en verraad een zonde is.

Heel leuk, maar wat betekent dat nu concreet? Dit wil heel simpel zeggen dat het mogelijk is dat
jongeren zich niet thuis voelen in de huidige maatschappij. Ze vinden het moeilijk om bepaalde doelen
te halen die gesteld worden (door school, maatschappij of misschien wel ouders) en krijgen zo een
gevoel van frustratie. Een gebrek aan zelfvertrouwen zelfs – want waarom kunnen anderen het wel? De
theorie stelt dat jongeren gezamenlijk crimineel gedrag gaan plegen doordat zij een deze frustratie
voelen in combinatie met een gebrek aan zelfrespect. Dit kunnen zij zelf oplossen. Hiervoor gaan zij op
zoek naar een groep gelijkgezinden. Gebeurtenissen, die voor groepsleden veel gewicht hebben omdat
ze een confrontatie met de buitenwereld zijn, laten zien dat de groep een vuist kan maken en dat het
individu steun krijgt. Ze zijn sterk in de groep.

Wij vinden het heel jammer dat deze groep is ontstaan en dat er jongeren zijn in Heemskerk die zich niet
verbonden voelen, zeker nu zelfs de gemeente plaats heeft gemaakt voor jongeren om mee te praten.
Wij hopen dat het ontstaan van een platform waar jongeren hun zegje kunnen doen over wat er speelt
in de gemeente de saamhorigheid tussen jongeren van ons gemeente bevordert.
Voor de slachtoffers is dit een moeilijke tijd. De gemeente doet zijn best om oplossing te bedenken en
deze uit te voeren, maar dit kost tijd. De jongerenraad staat open voor jongeren die willen meepraten,
hun ervaringen willen delen of mee willen denken over oplossingen voor dit probleem of voor
toekomstige.

Dit advies is grotendeels geschreven door een van de leden van het jongerenraad, Jacqueline Hilgers, afgestudeerd in criminology.