Advies Wonen en Huisvesting

Maart 2019

Samenvatting overleg met gemeente

De gemeente wil zich bij het bouwen voornamelijk gaan richten op de OV-knooppunten. Denk hierbij aan het station Heemskerk. Daarnaast helpt de gemeente starters door middel van starterleningen, dit zijn leningen die renteloos en aflossingsvrij zijn. Je kan hiervoor in aanmerking komen als je net te weinig verdient om genoeg te lenen bij de bank. Daarnaast is, in verband met het minimumloon, de groep tot 23 jaar een focusgroep voor de woningcorporaties in Heemskerk.

 

Woningzoekenden zijn in Heemskerk en Beverwijk niet georganiseerd, zij zijn aangewezen op de huurdersorganisaties die van tijd tot tijd voor hen opkomen. Participatie van de woningzoekenden en andere groepen burgers, waaronder jongeren, is erg belangrijk, zij kunnen namelijk veel invloed uitoefenen op het woonbeleid van de gemeente.

Enquête Wonen en Huisvesting

De jongerenraad heeft een enquête uitgevoerd onder een groep van 27 Heemskerkse jongeren, in een leeftijdsklasse van 16 tot 24 jaar. Zij hebben vragen beantwoord over de woningmarkt in Heemskerk en de mogelijkheden en wensen van jongeren. De groep bestaat voor 85 procent uit thuiswonenden, en 60 procent is op zoek naar een woning.

De deelnemers lieten met een grote meerderheid (78 procent) weten te willen blijven wonen in Heemskerk. Hierbij gaf 67 procent aan dat de locatie belangrijk is, waarbij de omgeving van het centrum de grote voorkeur heeft. Mochten de deelnemers niet in Heemskerk kunnen blijven, dan blijven zij in meerderheid het liefst in de regio.

Het is duidelijk dat Heemskerkse jongeren graag in Heemskerk blijven wonen, hierbij hebben zij geen onredelijke wensen:

 

       

 

Onder Heemskerkse jongeren lijkt standaard huisvesting het meest in trek. Appartementen (15 deelnemers) en rijtjeshuizen (9 deelnemers) hebben de voorkeur, al zijn er ook gegadigden voor de kleinere woonvormen, containerwoningen en tiny houses. (5 en 4 deelnemers respectievelijk) (Bij deze vraag konden deelnemers meerdere opties selecteren.)

Ten slotte heeft de jongerenraad gevraagd naar de rol van de gemeente in jongerenhuisvesting. Hieruit bleek dat de communicatie vanuit de gemeente nog verbeterd kan worden. Jongeren willen deze communicatie het liefst via digitale wijze ontvangen. Sociale media en internet (de website van de gemeente) zijn de beste manier om jongeren te bereiken, zo bleek uit de enquête.

Conclusie

Het merendeel van de jongeren wil in Heemskerk blijven wonen en daarom zijn wij van mening dat hier ook genoeg opties voor moeten zijn. De gemeente wilde zich richten op OV-knooppunten maar uit de enquête blijkt echter dat jongeren graag dicht bij het centrum wonen. Het merendeel van de jongeren heeft een voorkeur voor een 2-kamer appartement die niet per se heel groot hoeft te zijn. Het grootste deel vindt het bouwjaar en het energielabel niet van belang. Standaard huisvesting lijkt het meest geliefd maar er is ook animo voor kleinere woonvormen. Tot slot geven jongeren aan dat er ruimte is voor verbetering is bij de communicatie van de gemeente, het liefst via sociale media en internet. Uit het onderzoek naar wonen en huisvesting van de Jongerenraad blijkt dus dat jongeren zich graag settelen in Heemskerk en hieraan geen hoge eisen stellen.

 

Dit advies is samengesteld uit de reacties van alle leden van de jongerenraad van Heemskerk op de “enquete wonen en huisvesting” en is geschreven door Marcel, Joos en Anouk.