Missie

Ons doel is om jongeren een stem te geven in de gemeente Heemskerk. Dat doen we door de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over politieke en maatschappelijke kwesties die jongeren aangaan. We zetten ons in om de leefbaarheid van de jongeren van Heemskerk in stand te houden en waar kan, proberen we die te verbeteren.

Wij willen de verbinding leggen tussen de gemeente en lokale jongeren en op die manier eraan bijdragen dat jongeren- en jeugdbeleid zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de jongeren zelf.

De adviezen en activiteiten komen tot stand via eigen inbreng, inbreng van de Heemskerkse jongeren, van de gemeente en andere instanties. Deze adviezen en activiteiten kunnen zowel politiek als maatschappelijk van aard zijn.

Voorbeelden van thema’s waar wij een bijdrage aan leveren zijn: huisvesting, uitgaansbeleid, duurzaamheid, ontmoetingsplekken, welzijn en toegankelijkheid van hulpvoorzieningen.