Missie

Wij zijn de Jongerenraad van de gemeente Heemskerk! Ons doel is om jongeren een stem te geven in de gemeente. Dat doen we door de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over het jeugdbeleid en kwesties die jongeren aangaan.

Ook organiseren wij leuke activiteiten voor Heemskerkse jongeren waar zij veel van kunnen leren. De activiteiten en adviezen komen tot stand via eigen inbreng, inbreng van de gemeente en andere instanties en via de jongeren zelf. Deze activiteiten kunnen politiek van aard zijn, maar ook maatschappelijk.

Wij willen de verbinding leggen tussen de gemeente en lokale jongeren en op die manier eraan bijdragen dat jongeren- en jeugdbeleid zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de jongeren zelf.

Thema’s waar wij een bijdrage aan willen leveren zijn bijvoorbeeld: huisvesting, uitgaansbeleid, duurzaamheid, ontmoetingsplekken, welzijn, mantelzorg en toegankelijkheid van hulpvoorzieningen.