Missie – Jongerenraad Heemskerk

Wij zijn de Jongerenraad van de gemeente Heemskerk! Ons doel is om jongeren een stem te geven in de gemeente.

Dat doen we door de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over het jeugdbeleid en kwesties die jongeren aangaan.

Dat doen we ook door leuke activiteiten te organiseren en actief Heemskerkse jongeren om hun mening te vragen. Dit doen we bijvoorbeeld op scholen en ook online.

En tot slot doen we dat door plaats te nemen in andere overleg-organen van de gemeente, zoals de Participatieraad en de Budgetcommissie Bewonersinitiatieven.

Wij willen dus de verbinding leggen tussen de gemeente en lokale jongeren-netwerken en op die manier eraan bijdragen dat jongeren- en jeugdbeleid zo goed mogelijk aansluit op de behoeften.

Thema’s waar wij een bijdrage aan willen leveren zijn bijvoorbeeld: huisvesting, uitgaansbeleid, duurzaamheid, ontmoetingsplekken, welzijn, mantelzorg en toegankelijkheid van hulpvoorzieningen.