Speerpunten

Speerpunten

Bij de Jongerenraad werken we met 5 speerpunten. Deze hebben wij gekozen als onze belangrijkste focuspunten.

De lijst staat niet in een specifieke volgorde.

Huisvesting jongeren

Op gegeven moment bereiken jongeren een leeftijd waarbij ze het ouderlijk huis gaan verlaten. Het is belangrijk dat er binnen onze gemeente voldoende woonruimte beschikbaar komt voor jongeren. We moeten voorkomen dat jongeren eindeloos op wachtlijsten komen te staan en uiteindelijk besluiten hun heil elders te zoeken. Om jongeren sneller aan een woning
te helpen en de doorstroming te bevorderen pleit de jongerenraad voor het bouwen van specifieke studentenwoningen. Denk hierbij aan containerwoningen of tiny houses. Deze faciliteiten zijn snel te realiseren tegen gereduceerde kosten. Wij streven hierbij naar comfortabel, veilig en betaalbaar wonen.

Duurzame gemeente

De jongerenraad wil jongeren in onze gemeente behouden. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om een duurzame gemeente te creƫren. In de breedste zin van het woord. Dit vertaalt zich naar een veilige gemeente met een bruisend centrum, schone lucht, groene omgeving en betaalbaar wonen. Dit maakt dat jongeren niet alleen prettig opgroeien in Heemskerk. Dit betekent ook dat jongeren op latere leeftijd naar tevredenheid een eigen leven opbouwen binnen onze gemeente.

Bestrijding eenzaamheid

Het aantal eenzame jongeren is in de coronaperiode sterk gegroeid. Dit heeft grote negatieve gevolgen op hun ontwikkeling. De jongerenraad roept de gemeente op zich extra in te spannen eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Dit begint bij het bespreekbaar
maken van het onderwerp. Daarnaast is het belangrijk om signalen te herkennen. Scholen kunnen hier samen met gemeente en derde partijen een belangrijke rol in spelen. Daarnaast willen wij plekken faciliteren waar jongeren in een veilige omgeving nieuwe mensen leren kennen. Om de stap daartoe te verlagen kan gedacht worden aan het introduceren van een buddy systeem.

Verbreden en handhaven faciliteiten voor jongeren

Heemskerk moet voor kinderen en jongeren van alle leeftijden een aantrekkelijke gemeente blijven om op te groeien. Voor jonge kinderen betekent dit voldoende speelvelden en een groene, veilige omgeving. Ook voor jongvolwassene dient onze gemeente voldoende faciliteiten te hebben. Bijvoorbeeld een Cruijff Court, skate- of crossbaan. Ook hangplekken mogen voor de opgroeiende jeugd niet ontbreken.

Soepele overgang 18-/18+

Met het bereiken van de volwassen leeftijd verandert er veel. Jongeren mogen alcohol kopen en zelfstandig autorijden. Bij deze leeftijd horen ook nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen. Vooral op financieel gebied verandert er veel. Zo dienen jongeren bijvoorbeeld een zorgverzekering af te sluiten. Ook komen jongeren vaak in aanmerking voor toeslagen. Dit kan soms behoorlijk complex zijn. De jongerenraad vindt het belangrijk dat jongeren in deze overgangsfase voldoende voorlichting krijgen. Ook dient er een plek te zijn waar jongeren kunnen aankloppen met vragen. Deze vorm van actieve informatievoorziening voorkomt dat jongeren onterecht geld mislopen of in schulden terechtkomen.