Mentale gezondheid (blog)

In de komende periode zal de Jongerenraad van Heemskerk zich op de mentale gezondheid van jongeren richten. Vandaag zullen sommige van de leden de “Gatekeeper” workshop volgen om meer inzicht hierover te krijgen. Hieronder volgt een blog van een van onze leden die zelf met depressie en suïcidale gedachten heeft gekampt.

Suïcide is een zeer zwaar onderwerp dat serieus genomen dient te worden. Hoewel het vaak moeilijk is het verschil te zien tussen de schreeuw om aandacht en serieuze suïcidale gedachten, zou menig psycholoog erkennen dat zo’n schreeuw om aandacht juist een indicatie is van psychologische klachten. Suïcide komt vaak voor bij mensen waarbij de hulp te laat is door eventuele wachtlijsten of doordat er recent of vroeger zich traumatische dingen af hebben gespeeld. Gelukkig is er een preventie lijn (113) en ook sites waar je met mensen kan chatten.

Het belangrijkste wat je kunt doen voor iemand die depressief is, is liefdevol zijn. Ik ben zelf geen psycholoog, maar dit is wat mij heel erg hielp. Ten eerste, laat zien dat je om diegene geeft. Dat geeft een kleine boost in zelfvertrouwen en kan soms al heel veel betekenen. Vaak helpt afleiding ook want als je niks doet ga je denken en dan beland je in een negatief spiraal. Afleiding door middel van je hobby’s te beoefenen, door te lezen, te sporten of iets wat je zelf leuk vind om te doen. Forceer diegene niet om iets te doen waar diegene geen zin in heeft. Vaak helpt het ook om te praten met familie of vrienden erover gewoon even je hart luchten bij iemand die je vertrouwt en tips te vragen wat je er aan kan doen.

Al voelt het alsof er niemand om je geeft er zijn genoeg mensen die het wel doen! Vraag bijvoorbeeld wat vrienden als pluspunten van jou zien. Dat kan je aan jezelf vragen maar ook aan anderen en schrijf de complimenten op en als je je down voelt kijk ernaar en je ziet hoeveel mensen om je geven. Je kan tegenwoordig ook boeken kopen waarbij je kan aangeven hoe je je voelt en dat onderbouwen. Dat geeft inzicht en laat ook zien dat je sommige problemen kan oplossen zonder veel geld uit te geven aan een psycholoog.

Ik had gelukkig mijn broertje die ik het beste leven wil geven en hij wil zijn zus niet kwijt.

Onthoud, je familie en vrienden zullen je erg missen. Het gaat goed komen, we hebben vaak een verkeerd beeld van onszelf. Je bent je eigen persoon met je eigen problemen en dat is normaal. Iedereen heeft wel wat maar dat maakt de mens bijzonder. We zijn allen gelijkwaardig, maar ook een individu. Iedereen is bijzonder ook al denk je van niet. Er zal licht zijn aan het einde van de donkere tunnel waar je nu in zit.

Als je een luisterend oor nodig hebt bel iemand die je vertrouwt en waarmee je goed kan praten en als je die niet hebt zijn er bij de hulplijn (113) ook nog al die mensen die graag met je praten over wat je ook maar wil. Mocht je met een psychiater willen spreken, dan kun je ook altijd om een doorverwijzing vragen van je huisarts.

Zelfmoord is een groot probleem in onze samenleving. Als deze lap tekst al iets kan doen om mensen te helpen kunnen we het probleem verminderen en kunnen jongeren nog wel naar de leukste feestjes of die dingen proberen wat ze al jaren willen doen.

Stay safe en hopelijk hebben je hier baat bij.

Bedankt voor het lezen en ik hoop dat dit mensen zal helpen!

Advies Wonen en Huisvesting

Maart 2019

Samenvatting overleg met gemeente

De gemeente wil zich bij het bouwen voornamelijk gaan richten op de OV-knooppunten. Denk hierbij aan het station Heemskerk. Daarnaast helpt de gemeente starters door middel van starterleningen, dit zijn leningen die renteloos en aflossingsvrij zijn. Je kan hiervoor in aanmerking komen als je net te weinig verdient om genoeg te lenen bij de bank. Daarnaast is, in verband met het minimumloon, de groep tot 23 jaar een focusgroep voor de woningcorporaties in Heemskerk.

 

Woningzoekenden zijn in Heemskerk en Beverwijk niet georganiseerd, zij zijn aangewezen op de huurdersorganisaties die van tijd tot tijd voor hen opkomen. Participatie van de woningzoekenden en andere groepen burgers, waaronder jongeren, is erg belangrijk, zij kunnen namelijk veel invloed uitoefenen op het woonbeleid van de gemeente.

Enquête Wonen en Huisvesting

De jongerenraad heeft een enquête uitgevoerd onder een groep van 27 Heemskerkse jongeren, in een leeftijdsklasse van 16 tot 24 jaar. Zij hebben vragen beantwoord over de woningmarkt in Heemskerk en de mogelijkheden en wensen van jongeren. De groep bestaat voor 85 procent uit thuiswonenden, en 60 procent is op zoek naar een woning.

De deelnemers lieten met een grote meerderheid (78 procent) weten te willen blijven wonen in Heemskerk. Hierbij gaf 67 procent aan dat de locatie belangrijk is, waarbij de omgeving van het centrum de grote voorkeur heeft. Mochten de deelnemers niet in Heemskerk kunnen blijven, dan blijven zij in meerderheid het liefst in de regio.

Het is duidelijk dat Heemskerkse jongeren graag in Heemskerk blijven wonen, hierbij hebben zij geen onredelijke wensen:

 

       

 

Onder Heemskerkse jongeren lijkt standaard huisvesting het meest in trek. Appartementen (15 deelnemers) en rijtjeshuizen (9 deelnemers) hebben de voorkeur, al zijn er ook gegadigden voor de kleinere woonvormen, containerwoningen en tiny houses. (5 en 4 deelnemers respectievelijk) (Bij deze vraag konden deelnemers meerdere opties selecteren.)

Ten slotte heeft de jongerenraad gevraagd naar de rol van de gemeente in jongerenhuisvesting. Hieruit bleek dat de communicatie vanuit de gemeente nog verbeterd kan worden. Jongeren willen deze communicatie het liefst via digitale wijze ontvangen. Sociale media en internet (de website van de gemeente) zijn de beste manier om jongeren te bereiken, zo bleek uit de enquête.

Conclusie

Het merendeel van de jongeren wil in Heemskerk blijven wonen en daarom zijn wij van mening dat hier ook genoeg opties voor moeten zijn. De gemeente wilde zich richten op OV-knooppunten maar uit de enquête blijkt echter dat jongeren graag dicht bij het centrum wonen. Het merendeel van de jongeren heeft een voorkeur voor een 2-kamer appartement die niet per se heel groot hoeft te zijn. Het grootste deel vindt het bouwjaar en het energielabel niet van belang. Standaard huisvesting lijkt het meest geliefd maar er is ook animo voor kleinere woonvormen. Tot slot geven jongeren aan dat er ruimte is voor verbetering is bij de communicatie van de gemeente, het liefst via sociale media en internet. Uit het onderzoek naar wonen en huisvesting van de Jongerenraad blijkt dus dat jongeren zich graag settelen in Heemskerk en hieraan geen hoge eisen stellen.

 

Dit advies is samengesteld uit de reacties van alle leden van de jongerenraad van Heemskerk op de “enquete wonen en huisvesting” en is geschreven door Marcel, Joos en Anouk.

Jeugdbende Heemskerk / Beverwijk

Maart 2019

Al sinds een half jaar zijn Heemskerk en Beverwijk in de ban van de jeugdbende die de omgeving
onveilig maakt. Een grote groep individuen die zich als groep hebben verenigd tegen onze maatschappij. Dit
heeft veel vragen opgeroepen, niet alleen onder de inwoners, maar ook bij de gemeente. Hoe kon een
groep als deze ontstaan?

Veel theorieën bestaan over het ontstaan van een jeugdbende. De criminele subcultuur theorie is
slechts één van deze theorieën. Volgens de subculturele benadering heeft de groep een cultuur die hen
plaatst tegenover de buitenwereld. Opvattingen in de groep zijn eensluidend en gebaseerd op een
beperkt, zwart-wit beeld van de werkelijkheid. Zij bevinden zich in een isolement, dat mede in stand
blijft omdat ze de politie als vijand zien en verraad een zonde is.

Heel leuk, maar wat betekent dat nu concreet? Dit wil heel simpel zeggen dat het mogelijk is dat
jongeren zich niet thuis voelen in de huidige maatschappij. Ze vinden het moeilijk om bepaalde doelen
te halen die gesteld worden (door school, maatschappij of misschien wel ouders) en krijgen zo een
gevoel van frustratie. Een gebrek aan zelfvertrouwen zelfs – want waarom kunnen anderen het wel? De
theorie stelt dat jongeren gezamenlijk crimineel gedrag gaan plegen doordat zij een deze frustratie
voelen in combinatie met een gebrek aan zelfrespect. Dit kunnen zij zelf oplossen. Hiervoor gaan zij op
zoek naar een groep gelijkgezinden. Gebeurtenissen, die voor groepsleden veel gewicht hebben omdat
ze een confrontatie met de buitenwereld zijn, laten zien dat de groep een vuist kan maken en dat het
individu steun krijgt. Ze zijn sterk in de groep.

Wij vinden het heel jammer dat deze groep is ontstaan en dat er jongeren zijn in Heemskerk die zich niet
verbonden voelen, zeker nu zelfs de gemeente plaats heeft gemaakt voor jongeren om mee te praten.
Wij hopen dat het ontstaan van een platform waar jongeren hun zegje kunnen doen over wat er speelt
in de gemeente de saamhorigheid tussen jongeren van ons gemeente bevordert.
Voor de slachtoffers is dit een moeilijke tijd. De gemeente doet zijn best om oplossing te bedenken en
deze uit te voeren, maar dit kost tijd. De jongerenraad staat open voor jongeren die willen meepraten,
hun ervaringen willen delen of mee willen denken over oplossingen voor dit probleem of voor
toekomstige.

Dit advies is grotendeels geschreven door een van de leden van het jongerenraad, Jacqueline Hilgers, afgestudeerd in criminology.