Overzicht 2018

In 2018 hebben we als Jongerenraad best veel gedaan. Hier vind je een overzicht van onze activiteiten en de adviezen die we hebben uitgebracht.

September 2017

In september 2017 heeft de Gemeente Heemskerk een online enquête uitgezet waarin jongeren online een aantal vragen werd gesteld over wonen en leven in Heemskerk en of ze interesse hadden om (structureel) mee te praten over jongerenbeleid.

Deze enquete werd door meer dan 100 jongeren ingevuld en heeft veel nuttige informatie voor de gemeente opgeleverd. Ook gaven meer dan 30 jongeren aan dat ze betrokken wilden raken!


30 november 2017

Op 30 november 2017 hebben we een groepschat op Whatsapp aangemaakt met de jongeren die aangaven dat ze actief wilden worden. Je zou kunnen zeggen dat dit de start van de Jongerenraad was!


13 december 2017

Dit was de eerste bijeenkomst van de Jongerenraad. We kwamen samen in de raadszaal op het gemeentehuis en hebben gesproken over armoedebeleid en jongerenparticipatie. Het smaakte naar meer 🙂 Naar aanleiding van deze bijeenkomst gaf de Gemeente ons ‘groen licht’ om in 2018 verder te gaan.


Januari 2018

In januari kwam de Raadsgriffie bij ons met het verzoek om een jongerendebat te organiseren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vonden we een (heel) goed plan, dus daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan.


12 februari 2018

Tijdens onze bijeenkomst op 12 febrauri zijn we echt de inhoud ingedoken en hebben we een aantal serieuze onderwerpen besproken: scheidingen, suïcide, kindermishandeling en armoedevoorzieningen.


23 februari 2018

Tijd voor pizza!!! Tijdens deze bijeenkomst hebben we onder het genot van een flinke stapel pizza’s het verkiezingsdebat verder vormgegeven, stellingen bedacht en een paar filmpjes gemaakt ter promotie van het debat en de Jongerenraad.

14 maart 2018

Op 14 maart was het Verkiezingsdebat in de Nozem en de Non. Het was een groot succes. De hele zaal was gevuld met publiek en de kandidaat-raadsleden vonden allemaal dat de Jongerenraad een vaste plek in de gemeente moet hebben.


April 2018

In april hebben we nagedacht over hoe de Jongerenraad in de toekomst georganiseerd moet worden, wat voor budget we denken nodig te hebben en hoe we ons verhouden tot andere insituties zoals de Participatieraad.


1 juli 2018

Op deze dag hebben we een superchille BBQ gedaan, inclusief een waterbalonnengevecht. Goed voor de moraal! Ook kwam de wethouder even langs, gezellig!


21 augustus 2018

Op deze dag hebben we een bespreking met Wethouder Aad Schoorl gehad over de toekomst van de Jongerenraad.


September 2018

Op verzoek van de wethouder hebben we in september een gesprek gehad met de BiZ, een lokale ondernemersvereniging, onder andere over ‘Kerst op het Plein’.

Ook hebben we voor het eerst kennisgemaakt met de (leden van de) Participatieraad. We hadden meteen een goede klik.


1 oktober 2018

Deze keer krijgen we een aantal raadsleden op bezoek. Dat was zeker zinvol omdat we hoorden wat zij van de Jongerenraad verwachten. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat ‘representativiteit’ belangrijk is, oftewel, dat de Jongerenraad een goede afspiegeling is van Heemskerkse jongeren.


17 oktober 2018

Op 17 oktober hebben we besproken hoe we de bijeenkomsten interessant kunnen maken voor nieuwe mensen. Daarnaast hebben we in kaart gebracht hoe onze website eruit moest gaan zien en hebben we een planning gemaakt voor het maken daarvan.


18 oktober 2018

Ewout en Anouk waren aanwezig bij de vergadering van de Participatieraad en hebben daar het perspectief van jongeren gegeven. Nuttig!


5 november 2018

Tijdens deze bijeenkomst hebben we onze ambities voor 2019 besproken en hebben we een voorstel gemaakt voor 2019 (inclusief budget). Ook hebben we besloten dat we vanuit de Jongerenraad gingen inspreken bij de Begrotingsraad (een belangrijkse raadsvergadering).


7 november 2018

Quinn en Bas spreken namens de Jongerenraad in bij de Begrotingsraad raad. Zinvol en goed voor onze zichtbaarheid.


November 2018

Ons voorstel voor 2019 wordt goedgekeurd door de Gemeente… It’s official! We zijn echt supertrots 🙂 In dit kader hebben we nog een overleg met de Wethouder en hebben we nog eens goed naar onze ambities en planning gekeken. Ook hebben we gehoor gegeven aan een verzoek van de GGD om mee te denken over een aantal zaken.


22 november 2018

Bas woont vergadering van de Participatieraad bij, Ewout was (per ongeluk) aanwezig bij een Commissievergadering. Dat vond hij eigenlijk best interessant dus dat gaat hij vaker doen.


December 2018

In overleg met de wethouder hebben we een aantal onderwerpen voor 2019 benoemd, zoals wonen en huisvesting, 18 -/+, GGZ, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Natuurlijk hebben we het jaar feestelijk afgesloten met een stevig potje bowlen. Daar bleek Jorrit best wel goed in te zijn.

Eén antwoord op “Overzicht 2018”

  1. Goed bezig jongens en meisjes! Jullie zijn in beeld.

    Als Heemskerk Lokaal iets voor jullie kan betekenen…….laat het weten.

    Gr Emmy Lamers, fractievoorzitter Heemskerk Lokaal

Reacties zijn gesloten.